بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال ابلاغ شد
جمعه، 13 بهمن 1402
بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال ابلاغ شد
مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی از بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 20 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کورده واری به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی کردستان، مصطفی فعله گری شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را طبق بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‏های مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

1. اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال‏جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال.
بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.
2. بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 در صورت عدم اعتراض مؤدی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیات‏های حل اختلاف مالیاتی پرونده های مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ این نامه تا میزان صد (100) درصد.
 
نویسنده: خبات ساعدی
چاپ خبر
اخبار مرتبط