نتایج شمارش آرای همه کاندیداهای حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران اعلام شد
شنبه، 12 اسفند 1402
نتایج شمارش آرای همه کاندیداهای حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران اعلام شد
نتایج شمارش آرای همه کاندیداهای حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران از سوی فرمانداری سنندج اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری کورده واری، فرمانداری سنندج با انتشار اطلاعیه‌ای نتایج شمارش آرای حوزه انتخابیه سنندج دیواندره و کامیاران را اعلام کرد که جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه 139 هزار و 722 رأی بوده است.

آرای اشخاص زیر به ترتیب زیر اعلام می‌شود:

«1 - آقای سالار مرادی نام پدر حسن دارای 25234 رأی

2 - آقای محسن فتحی نام پدر یداله دارای 24383 رأی

3- آقای عطا الله احمدی نام پدر محمد دارای 16033 رأی

4- آقای سید احسن علوی نام پدر سید عباس دارای 14997 رأی

5 - آقای ادریس الماسی نام پدر احمد دارای 9034 رأی

6- آقای اکبر ویسی نام پدر اسکندر دارای 6990 رأی

7- آقای سید احمد قیصریان نام پدر سید مجید دارای 6915 رأی

8- آقای حسین ابراهیمی نام پدر صالح دارای 4755 رأی

9- آقای ابوالقاسم امان اللهی نام پدر احد دارای 4619 رأی

10 - خانم شعله فتحی نام پدر سهراب دارای 4594 رأی

11 - آقای صلاح الدین عباسی نام پدر عبداله دارای 3815 رأی

12 - آقای یزدان رستمی نام پدر علی دارای 3092 رأی

13 - آقای شهریار رحیمی نام پدر صدیق دارای 2819 رأی

14 - آقای امید خوشنود نام پدر محمد دارای 2777 رأی

15 - خانم بهیه فتحی نام پدر الماس دارای 2758 رأی

16 - خانم لادن نصری نام پدر ابوالحسن دارای 1830 رأی

17 - آقای بهنام اکبری نام پدر باقر دارای 1825 رأی

18 - آقای رحمن غریبی کانی پان نام پدر مصطفی دارای 1810 رأی

19 - آقای اردوان نوسودی نام پدر محمد علی دارای 1501 رأی

20 - آقای تیمور مندمی نام پدر عبداله دارای 1331 رأی

21 - آقای حمید صحرایی کیونانی نام پدر شکراله دارای 1289 رأی

22 - خانم زهره کرمی نام پدر محمد کریم دارای 1084 رأی

23 - خانم سعیده گلابی نام پدر احمد دارای 1051 رأی

24 - آقای ایوب قادری نام پدر سعید دارای 904 رأی

25 - آقای رزگار حمیدی نام پدر زاهد دارای 829 رأی

26 - آقای ابراهیم سبحانی نام پدر صالح دارای 810 رأی

27 - آقای صلاح عزیزی نام پدر محمد رئوف دارای 750 رأی

28 - خانم سلدا بختیاری نام پدر عبداله دارای 711 رأی

29 - آقای رزگار محمدی نام پدر فارس دارای 654 رأی

30 - آقای امید الماس پور نام پدر رحیم دارای 652 رأی

31 - آقای اشکان شفیعی نام پدر محمد امجد دارای 605 رأی

32 - آقای عادل توحیدی نژاد نام پدر بابا دارای 592 رأی

33 - آقای محمد رؤوف وفایی نام پدر محمد صالح دارای 569 رأی

34 - آقای محمد بینش سبحانی نام پدر نظام دارای 496 رأی

35 - آقای بیژن پرکاری نام پدر محمود دارای 487 رأی

36 - آقای سوران مرادی نام پدر صحبت دارای 475 رأی

37 - آقای رامین محمدی نام پدر حیدر دارای 472 رأی

38 - آقای دلیر زارعی نام پدر احمد دارای 453 رأی

39 - آقای مسعود مرادی نام پدر محمد دارای 425 رأی

40 - آقای آرش حسین نیا نام پدر یداله دارای 420 رأی

41 - آقای سعدی مرادی نام پدر صدیق دارای 373 رأی

42 - آقای جلال عبدپور نام پدر محمد دارای 372 رأی

43 - آقای عبدالباسط رنجبر نام پدر حبیب اله دارای 355 رأی

44 - آقای عطااله عارفی نام پدر محمد دارای 352 رأی

45 - آقای میلاد شیری نام پدر محمد شریف دارای 345 رأی

46 - آقای حمزه حسنوند نام پدر عسکر دارای 269 رأی

47 - آقای عبداله محمدی نام پدر محمد دارای 229 رأی

48 - آقای وحید کهریزی نام پدر غلامرضا دارای 201 رأی

اینک در اجرای ماده 86 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان سنندج برای قبول شکایات آماده می‌باشد.

در ضمن به استناد تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام نام خانوادگی نام پدر شغل نشانی کامل شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

حسن عسکری فرماندار شهرستان سنندج

مرکز حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران»

نویسنده: خبات ساعدی
چاپ خبر
اخبار مرتبط