در کردستان شخص شایسته ای نیافتیم
دوشنبه، 6 شهریور 1402
در کردستان شخص شایسته ای نیافتیم
تیتر این یادداشت را باید با آب طلا نوشت‌ این گفته معاون اول ریاست جمهوری در دور اول ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی در زمان تودیع و معارفه استاندار بود.
البته چندین هزار بار رسانه های موجود در زیمنه لاپوشانی و حذف واقعیت این داستان اقدام به قلم فرسائی کردند و اما به قول صاحب منصبان دوصد گفته چو نیم کردار نیست.
دولت دکتر ابراهیم رئیسی با شعار حمایت از مظلومان به موفقیت رسید و ثمره این موفقیت در کردستان چیزی به غیر از انتخاب مدیران از دایره وزیر یک شبه کابینه دولت آقای رئیسی(حجت عبدالملکی) بود. استان کردستان از سال 1388 به بعد در تقویم سیاسی کشور ایران پسوند استان فرهنگی را به همراه دارد. فرهنگی بودن یا فرهنگی نبودن استان را در بحث جادگانه ای باید مطرح نمود اما ظاهرا تیتر این یادداشت اصولی خاصی است برای دولت ها؛ با نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم در کردستان در خواهد افتاد که در کردستان شخص مورد تائیدی برای دولت در بحث فرهنگی پیدا نشده است که برای سکانداری مدیریت ارشاد از استان آذربایجان غربی شخصی را آورده اند و صدالبته به این هم رضایت نداده و بزرگواری را استان همجوار( کرمانشاه) برای ریاست حوزه هنری کردستان انتخاب کرده اند و حال مهره شانس به نام نهاد کتابخانه ها افتاده است و بانوی محترم از دیار کرمانشاه را برای کردستان به عنوان مدیر هدیه آورده اند.
دولت سیزدهم با این انتخاب ها نشان داده است که اصلا در کردستان نیروی قابل اطمینانی ندارد و صد البته اعتقادی به خدمات فرهنگی کردستانی ها ندارد که برای هر سه اداره فرهنگی استان کردستان از استانهای همسایه مدیر آورده است.
نویسنده: مهندس اهل قلم
نویسنده:
چاپ خبر
اخبار مرتبط